چطور مچ یک دروغگو را بگیرید؟

کشف دروغگوها از طریق مهندسی ذهن و زبان بدن و زبان چشم در پایان دیدن این دوره، با مباحث زیر…

۱۹,۰۰۰ تومان