چطور یک روز ۳۰ ساعته داشته باشیم؟ آموزش رایگان مدیریت زمان و برنامه ریزی

چطور یک روز ۳۰ ساعته داشته باشیم؟   http://dl.bahamindadras.com/download/time/30hm2.m4v اگر برنامه‌ریزی بلد نباشیم چه می‌شود؟ از دیگران و زندگی شیرین…

رایگان!