ساختن عادت
تغییر عادت در NLP

عادت چیست ؟      عادت یک نوع رفتار است که توسط ضمیر ناخودآگاه ما شکل می گیرد. به طور…

تغییر در نگرش
تغییر در نگرش

تغییر در نگرش امیدوارم هرجا که هستید خوب باشید.موضوع این جلسه ما در باره ی تغییر در نگرش است .تغییر…

چگونه سوال خوب بپرسیم؟
چگونه سوال خوب بپرسیم؟

چگونه سوال خوب بپرسیم؟ سلام عرض میکنم به تمامیه کاربران محترم سایت بهامین دادرس دات کام.امیدوارم هرجا که هستید خوب…

زندگی در لحظه
زندگی در لحظه

زندگی در لحظه .موضوع این جلسه ما موضوع بسیار مهمی است به اسم حقیقت لحظه یا زندگی در لحظه.خیلی از…